Hoezo, Koud?

Pap

De toestand waarin men
geen pap meer kan zeggen
is te prefereren boven
die waarin men dat
alleen nog maar kan

Jules Deelder